Sąlygos ir sąlygos „Sąlygos“

Apžvalga

Lankydamiesi mūsų svetainėje ir (arba) pirkdami ką nors iš mūsų, jūs dalyvaujate mūsų „Paslaugoje“ ir sutinkate laikytis šių sąlygų („Paslaugos sąlygos“, „Sąlygos“), įskaitant tas papildomas sąlygas ir politiką. čia nurodoma ir (arba) prieinama hipersaitu. Šios paslaugų teikimo sąlygos taikomos visiems svetainės vartotojams, įskaitant, be apribojimų, vartotojus, kurie yra naršyklės, pardavėjai, klientai, prekybininkai.

Prašome atidžiai perskaityti šias paslaugų teikimo sąlygas prieš apsilankydami mūsų svetainėje ar naudodamiesi ja. Prieidami ar naudodamiesi bet kuria svetainės dalimi, sutinkate laikytis šių paslaugų teikimo sąlygų. Naudojant šią svetainę ir spustelėjus langelį „Sutinku“, kai pateikiate užsakymus, jūs sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis. Jei nesutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis, prašome nenaudoti šios svetainės.

Visoms naujoms funkcijoms ar įrankiams, kurie yra pridėti prie dabartinės parduotuvės, taip pat taikomos paslaugų teikimo sąlygos. Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją. Mes pasiliekame teisę atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir (arba) pakeitimus savo svetainėje. Jūsų pareiga periodiškai tikrinti, ar šiame puslapyje nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis svetaine ar prieiga prie jo paskelbus bet kokius pakeitimus reiškia šių pakeitimų priėmimą.

1 skirsnis – internetinės parduotuvės sąlygos

Sutikdami su šiomis paslaugų teikimo sąlygomis jūs patvirtinate, kad esate pilnametis jūsų gyvenamojoje valstybėje ar provincijoje. Jūs turite būti ne jaunesnis kaip 18 metų.

Jūs negalite naudoti mūsų produktų neteisėtu ar neleistinu tikslu, taip pat naudodamiesi Paslauga nepažeisite jokių įstatymų savo jurisdikcijoje.

Jūs neturite perduoti jokių kirminų, virusų ar bet kokio destruktyvaus pobūdžio kodo.

Pažeidus ar pažeidus bet kurią Sąlygą, jūsų paslaugos bus nedelsiant nutrauktos.

2 skirsnis – Bendrosios sąlygos

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu atsisakyti bet kokių paslaugų.

Jūs sutinkate be aiškaus raštiško mūsų sutikimo nekopijuoti, nekopijuoti, nekopijuoti, neparduoti, neparduoti ar naudoti jokios Paslaugos dalies, Paslaugos naudojimo ar prieigos prie Paslaugos ar bet kurio kontakto svetainėje, per kurią teikiama paslauga. .

Šioje sutartyje naudojamos antraštės yra įtrauktos tik patogumo sumetimais ir neapribos ar kitaip nepaveiks šių sąlygų.

3 skirsnis – Informacijos tikslumas, išsamumas ir savalaikiškumas

Mes neatsakome, jei šioje svetainėje pateikiama informacija nėra tiksli, išsami ar aktuali. Šioje svetainėje esanti medžiaga pateikiama tik bendrai informacijai, todėl ja negalima remtis ar naudoti kaip vienintelio pagrindo priimant sprendimus nepasitarus su pirminiais, tikslesniais, išsamesniais ar laiku pateikiamais informacijos šaltiniais. Bet koks pasikliavimas šios svetainės medžiaga yra jūsų pačių rizika.

Šioje svetainėje gali būti tam tikra istorinė informacija. Istorinė informacija nebūtinai yra naujausia ir yra teikiama tik jūsų informacija. Mes pasiliekame teisę bet kada keisti šios svetainės turinį, tačiau neprivalome atnaujinti jokios informacijos savo svetainėje. Jūs sutinkate, kad esate atsakingas už mūsų svetainės pokyčių stebėjimą.

4 skirsnis – Paslaugos ir kainų pakeitimai

Mūsų produktų kainos gali keistis be išankstinio įspėjimo.

Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti ar nutraukti Paslaugą (ar bet kurią jos dalį ar turinį) be įspėjimo.

Mes neatsakome jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokius paslaugos pakeitimus, kainos pakeitimus, sustabdymą ar nutraukimą.

5 skirsnis – Produktai ar paslaugos

Tam tikrus produktus ar paslaugas galima rasti tik internetu per svetainę. Šių produktų ar paslaugų kiekis gali būti ribotas.

Mes dėjome visas pastangas, kad kuo tiksliau parodytume parduotuvėje pasirodančių produktų spalvas ir vaizdus. Negalime garantuoti, kad jūsų kompiuterio monitoriaus bet kokios spalvos ekranas bus tikslus.

Mes pasiliekame teisę apriboti savo produktų ar paslaugų pardavimą bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai, tačiau neprivalome. Šia teise galime naudotis kiekvienu atveju atskirai. Mes pasiliekame teisę apriboti bet kokių mūsų siūlomų produktų ar paslaugų kiekį. Visi produktų aprašymai ar kainodara gali būti keičiami bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo, tik mūsų nuožiūra. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu nutraukti bet kurio produkto gamybą. Bet koks šioje svetainėje pateiktas bet kokio produkto ar paslaugos pasiūlymas yra negaliojantis, jei tai draudžiama.

Mes negarantuojame, kad bet kokių jūsų įsigytų ar gautų produktų, paslaugų, informacijos ar kitos medžiagos kokybė atitiks jūsų lūkesčius ar kad bet kurios klaidos Paslaugoje bus ištaisytos.

6 skirsnis – Atsiskaitymo ir sąskaitos informacijos tikslumas

Mes pasiliekame teisę atsisakyti bet kokio užsakymo, kurį pateikiate pas mus. Savo nuožiūra galime apriboti arba atšaukti vienam asmeniui, namų ūkiui ar užsakymui perkamus kiekius. Šie apribojimai gali apimti užsakymus, pateiktus toje pačioje kliento sąskaitoje arba pagal tą pačią kreditinę kortelę, ir (arba) užsakymus, kurie naudoja tą patį atsiskaitymo ir (arba) pristatymo adresą. Tuo atveju, jei pakeisime užsakymą arba jį atšauksime, galime pabandyti jums apie tai pranešti susisiekdami su el. Pašto adresu ir (arba) atsiskaitymo adresu / telefono numeriu, nurodytu užsakymo metu. Mes pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti užsakymus, kuriuos, mūsų nuomone, pateikia platintojai, perpardavėjai ar platintojai.

Jūs sutinkate pateikti dabartinę, išsamią ir tikslią visų mūsų parduotuvėje įsigytų pirkinių ir sąskaitų informaciją. Jūs sutinkate nedelsiant atnaujinti savo sąskaitą ir kitą informaciją, įskaitant el. Pašto adresą ir pan., Kad galėtume užbaigti jūsų operacijas ir prireikus su jumis susisiekti.

7 skirsnis – Pasirenkami įrankiai

Mes galime suteikti jums prieigą prie trečiųjų šalių įrankių, kurių mes nei stebime, nei kontroliuojame, nei įvedame.

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes suteikiame prieigą prie tokių įrankių, kokie yra, ir „prieinamų“ be jokių garantijų, pareiškimų ar bet kokių sąlygų ir be jokio pritarimo. Mes neprisiimame jokios atsakomybės, kylančios ar susijusios su jūsų pasirinktų trečiųjų šalių įrankių naudojimu.

Bet koks naudojimasis pasirinktiniais įrankiais, siūlomais svetainėje, yra visiškai jūsų pačių rizika ir nuožiūra. Turėtumėte įsitikinti, kad esate susipažinęs ir patvirtinęs sąlygas, pagal kurias įrankius teikia atitinkamas (-i) trečiosios šalies teikėjas (-ai).

Ateityje taip pat galime pasiūlyti naujų paslaugų ir (arba) funkcijų svetainėje (įskaitant naujų įrankių ir išteklių išleidimą). Tokioms naujoms funkcijoms ir (arba) paslaugoms taip pat taikomos šios paslaugų teikimo sąlygos.

8 skirsnis – Trečiųjų šalių nuorodos

Tam tikras turinys, produktai ir paslaugos, pasiekiami per mūsų paslaugą, gali apimti trečiųjų šalių medžiagą.

Trečiųjų šalių nuorodos šioje svetainėje gali nukreipti jus į trečiųjų šalių svetaines, kurios nėra susijusios su mumis. Mes neatsakome už turinio ar tikslumo nagrinėjimą ar vertinimą ir negarantuojame bei neturėsime jokios atsakomybės ar atsakomybės už trečiųjų šalių medžiagą ar svetaines ar bet kokią kitą trečiųjų šalių medžiagą, produktus ar paslaugas.

Mes neatsakome už jokią žalą ar žalą, susijusią su prekių, paslaugų, išteklių, turinio pirkimu ar naudojimu ar kitomis operacijomis, susijusiomis su trečiųjų šalių svetainėmis. Prieš atlikdami bet kokią operaciją, atidžiai peržiūrėkite trečiosios šalies politiką ir praktiką bei įsitikinkite, kad jas suprantate. Skundai, pretenzijos, susirūpinimas ar klausimai dėl trečiųjų šalių produktų turėtų būti nukreipti trečiajai šaliai.

9 skirsnis – Vartotojo komentarai, atsiliepimai ir kiti pateikimai

Jei, mūsų prašymu, jūs siunčiate tam tikrus pasiūlymus (pavyzdžiui, konkurso darbus) arba be mūsų prašymo, jūs siunčiate kūrybines idėjas, pasiūlymus, pasiūlymus, planus ar kitą medžiagą internete, el. Paštu, paštu ar kitu būdu. (bendrai – „komentarai“), jūs sutinkate, kad bet kuriuo metu, be jokių apribojimų, galime redaguoti, kopijuoti, skelbti, platinti, versti ir kitaip bet kokioje terpėje naudoti bet kokius komentarus, kuriuos mums perdavėte. Mes neprivalome ir neprivalome (1) konfidencialiai teikti komentarų; 2) sumokėti kompensaciją už visas pastabas; arba 3) atsakyti į visas pastabas.

Mes galime, bet neprivalome stebėti, redaguoti ar pašalinti turinį, kuris, savo nuožiūra, yra neteisėtas, įžeidžiantis, grasinantis, šmeižikiškas, šmeižikiškas, pornografinis, nešvankus ar kitaip prieštaraujantis arba pažeidžiantis bet kurios šalies intelektinę nuosavybę ar šias paslaugų teikimo sąlygas .

Jūs sutinkate, kad jūsų komentarai nepažeis jokių trečiųjų šalių teisių, įskaitant autorių teises, prekės ženklą, privatumą, asmenybę ar kitas asmenines ar nuosavybės teises. Jūs taip pat sutinkate, kad jūsų komentaruose nebus šmeižikiškos ar kitaip neteisėtos, įžeidžiančios ar nešvankios medžiagos, be to, joje nėra kompiuterio viruso ar kitos kenkėjiškos programos, kuri galėtų kaip nors paveikti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės veikimą. Jūs negalite naudoti melagingo el. Pašto adreso, apsimesti kitu asmeniu nei savimi ar kitaip klaidinti mus ar trečiąsias šalis dėl komentarų kilmės. Tik jūs esate atsakingas už bet kokius jūsų pateiktus komentarus ir jų tikslumą. Mes neprisiimame jokios atsakomybės ir neprisiimame atsakomybės už jūsų ar bet kurios trečiosios šalies paskelbtus komentarus.

10 skirsnis – Klaidos, netikslumai ir praleidimai

Kartais mūsų svetainėje ar paslaugoje gali būti informacijos, kurioje yra spausdinimo klaidų, netikslumų ar praleidimų, kurie gali būti susiję su produktų aprašymais, kainodara, akcijomis, pasiūlymais, produktų siuntimo mokesčiais, pervežimo laikais ir galimybe. Mes pasiliekame teisę ištaisyti bet kokias klaidas, netikslumus ar praleidimus ir pakeisti ar atnaujinti informaciją arba atšaukti užsakymus, jei bet kokia informacija Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje yra netiksli bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo (įskaitant ir po to, kai pateikėte užsakymą) .

Mes neprisiimame įsipareigojimo atnaujinti, taisyti ar patikslinti informaciją, esančią Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, įskaitant, be apribojimų, informaciją apie kainas. Nenurodžius jokios nurodytos atnaujinimo ar atnaujinimo datos, taikytos Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje, reikėtų nurodyti, kad visa Paslaugoje ar bet kurioje susijusioje svetainėje esanti informacija buvo pakeista ar atnaujinta.

11 skirsnis – Draudžiami naudojimo būdai

Be kitų paslaugų teikimo sąlygose nustatytų draudimų, jums draudžiama naudoti svetainę ar jos turinį: (a) jokiais neteisėtais tikslais; b) paraginti kitus atlikti ar dalyvauti neteisėtuose veiksmuose; (c) pažeisti bet kokius tarptautinius, federalinius, provincijos ar valstijų reglamentus, taisykles, įstatymus ar vietos potvarkius; (d) pažeisti ar pažeisti mūsų intelektinės nuosavybės teises ar kitų intelektinės nuosavybės teises; e) priekabiauti, piktnaudžiauti, įžeidinėti, kenkti, šmeižti, šmeižti, niekinti, gąsdinti ar diskriminuoti dėl lyties, seksualinės orientacijos, religijos, etninės priklausomybės, rasės, amžiaus, tautinės kilmės ar negalios; f) pateikti melagingą ar klaidinančią informaciją; (g) įkelti ar perduoti virusus ar bet kokio kito tipo kenkėjišką kodą, kuris bus naudojamas arba gali būti naudojamas bet kokiu būdu, kuris turės įtakos Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto funkcionalumui ar veikimui; h) rinkti ar sekti kitų asmeninę informaciją; i) šlamštas, sukčiavimas, farmacija, dingstis, voras, šliaužimas ar kasymas; j) bet kokiais nešvankiais ar amoraliais tikslais; arba (k) trukdyti ar apeiti Paslaugos ar bet kurios susijusios svetainės, kitų svetainių ar interneto saugos funkcijas. Mes pasiliekame teisę nutraukti jūsų naudojimąsi paslauga ar bet kuria susijusia svetaine už bet kokio draudžiamo naudojimo pažeidimą.

12 skirsnis – Atsakomybės apribojimas, garantijų atsisakymas; Atsakomybės apribojimas

Mes negarantuojame, neatstovaujame ir negarantuojame, kad jūs naudositės mūsų paslauga nenutrūkstamai, laiku, saugiai ar be klaidų.

Mes negarantuojame, kad rezultatai, kuriuos galima gauti naudojant paslaugą, bus tikslūs ar patikimi.

Jūs sutinkate, kad laikas nuo laiko mes galime pašalinti paslaugą neribotam laikui arba bet kada atšaukti paslaugą, jums apie tai nepranešę.

Jūs aiškiai sutinkate, kad naudodamiesi paslauga ar negalėdami ja naudotis esate atsakingi tik jūs. Paslauga ir visi produktai ir paslaugos, pristatyti jums per paslaugą, yra (išskyrus tuos atvejus, kai tai aiškiai nurodėme mes) yra teikiami „tokie, kokie yra“ ir „kaip galima“ jūsų naudojimui, nepateikiant jokių aiškių ar kitokių garantijų ar sąlygų. numanomos, įskaitant visas numanomas garantijas ar sąlygas, susijusias su perkamumu, prekybine kokybe, tinkamumu konkrečiam tikslui, patvarumu, nuosavybės teise ir pažeidimu.

Jokiu būdu „4SlimBody“ neatsako už bet kokią žalą, nuostolius, pretenzijas ar bet kokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, baudžiamąją, specialiąją arba pasekminę žalą, įskaitant, be apribojimų, prarastą pelną, prarastas pajamas, prarastas santaupas, duomenų praradimą. , pakeitimo išlaidos ar bet kokia panaši žala, susijusi su sutartimi, deliktu (įskaitant aplaidumą), griežta atsakomybe ar kitokia, atsirandančia dėl to, kad naudojatės bet kuria paslauga ar bet kokiais produktais, įsigytais naudojantis paslauga, ar dėl bet kokių kitų pretenzijų, susijusių su būdas naudoti paslaugą ar bet kurį produktą, įskaitant bet kokias bet kokio turinio klaidas ar praleidimus, bet kokius nuostolius ar žalą, patirtus naudojant paslaugą ar bet kokį turinį (ar produktą, bet tuo neapsiribojant) ) paskelbti, perduoti ar kitaip padaryti prieinami per paslaugą, net jei jiems pranešta apie jų galimybę.

Mes teikiame tik bendrą informaciją apie vaistus ir kitus produktus, kurie neapima visų krypčių, galimų vaistų integravimo ar atsargumo priemonių. Svetainėje esanti informacija negali būti naudojama savigydai ir diagnozei nustatyti. Bet kokias konkrečias instrukcijas konkrečiam pacientui reikia susitarti su jūsų sveikatos priežiūros patarėju arba gydytoju, atsakingu už šį atvejį. Mes atsisakome šios informacijos patikimumo ir klaidų, kuriose gali būti. Mes neatsakome už jokią tiesioginę, netiesioginę, specialią ar kitokią netiesioginę žalą, patirtą dėl bet kokio informacijos naudojimo šioje svetainėje, taip pat už savęs gydymo pasekmes.

13 skirsnis – Praradimo rizika

Įsitikinkite, kad nurodėte teisingą pristatymo adresą ir pasiimkite savo pakuotes, kai jos atvyks.

Visos prekės, įsigytos iš „4SlimBody“, kai būsena pakeista į baigtą, užsakymas išsiunčiamas ir jūsų užsakymo pastabose pridedamas stebėjimo numeris.

Jei pametėte pakuotę ir nurodėte teisingą pristatymo adresą, mes jums atsiųsime tuos pačius produktus nemokamai, tačiau pinigų negrąžinsime.

Jei nurodėte teisingą siuntimo adresą, jei pasiimate ne savo paketą paštu, o laukimo laikas baigėsi, jie atsiunčia šį paketą mums, jei taip, mes jums neišsiųsime pakaitalo ir negrąžinsime pinigų. Jei jums vis dar reikia tų produktų, turite atlikti naują užsakymą ir mokėjimą.

Jei nurodėte neteisingą pristatymo adresą ir negavote paketo, mes jums neišsiųsime pakeitimo ir negrąžinsime pinigų. Jei jums vis dar reikia tų produktų, turite redaguoti teisingą pristatymo adresą ir atlikti naują užsakymą, mokėjimą.

14 skirsnis – Grąžinimo / grąžinimo politika

Saugumo sumetimais negalime leisti, kad mūsų produktai būtų grąžinami, kai jie išeitų iš mūsų parduotuvės.

Nėra pinigų, nėra grąžinimo!

15 skirsnis – Nutraukimas

Šalių įsipareigojimai ir įsipareigojimai, atsirandantys iki sutarties nutraukimo datos, išlieka ir nutraukus šią sutartį visais tikslais.

Šios paslaugų teikimo sąlygos galioja tol, kol jų nenorite nutraukti jūs arba mes. Galite bet kada nutraukti šias paslaugų teikimo sąlygas pranešdami mums, kad nebenorite naudotis mūsų paslaugomis, arba kai nustojate naudotis mūsų svetaine.

Jei vieninteliu sprendimu jums nepavyks arba įtariame, kad nesilaikėte, nesilaikote jokių šių paslaugų sąlygų sąlygų ar nuostatų, mes taip pat galime bet kada nutraukti šią sutartį be įspėjimo ir jūs būsite atsakingas už visas mokėtinas sumas. iki nutraukimo datos imtinai; ir (arba) atitinkamai gali neleisti jums naudotis mūsų paslaugomis (ar bet kuria jų dalimi).

16 skirsnis – Pilnas susitarimas

Tai, kad mes nesinaudojame ar nevykdome jokių šių paslaugų sąlygų teisių ar nuostatų, nereiškia, kad atsisakoma tokios teisės ar nuostatų.

Šios Paslaugų teikimo sąlygos ir bet kokia politika ar veiklos taisyklės, kurias mes paskelbėme šioje svetainėje arba susijusios su Paslauga, sudaro visą jūsų ir mūsų susitarimą ir supratimą bei reglamentuoja jūsų naudojimąsi paslauga, pakeisdami bet kokias ankstesnes ar tuo pat metu vykstančias sutartis, komunikacijas ir pasiūlymus. žodžiu ar raštu tarp jūsų ir mūsų (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias ankstesnes paslaugų teikimo sąlygų versijas).

17 skirsnis – Paslaugų teikimo sąlygų pakeitimai

Šiame puslapyje galite bet kada peržiūrėti naujausią paslaugų teikimo sąlygų versiją.

Mes pasiliekame teisę savo nuožiūra atnaujinti, pakeisti ar pakeisti bet kurią šių paslaugų sąlygų dalį, paskelbdami atnaujinimus ir pakeitimus savo svetainėje. Jūsų pareiga yra periodiškai tikrinti mūsų svetainę, ar nėra pakeitimų. Jūsų tolesnis naudojimasis mūsų svetaine ar paslauga ar prieiga prie jų, paskelbus bet kokius šių paslaugų sąlygų pakeitimus, reiškia šių pakeitimų priėmimą.

Nemokamas siuntimas

Multiple options

100% Privatus

Pristatoma atsargioje pakuotėje

100% Saugi kasos

Su 128 bitų SSL saugumu

100% Saugus mokėjimas

Bitcoin / SEPA / PayPal

You cannot copy content of this page