Tingimused „Tingimused“

Ülevaade

Külastades meie saiti ja / või ostes meilt midagi, osalete meie teenuses ja nõustute järgima järgmisi tingimusi („Teenusetingimused“, „Tingimused“), sealhulgas neid täiendavaid tingimusi ja eeskirju siin viidatud ja / või saadaval hüperlingi kaudu. Need teenusetingimused kehtivad kõigile saidi kasutajatele, sealhulgas ilma piiranguteta kasutajatele, kes on brauserid, müüjad, kliendid, kaupmehed.

Enne meie veebisaidile sisenemist või selle kasutamist lugege need teenusetingimused hoolikalt läbi. Saidile sisenedes või seda kasutades nõustute, et olete seotud nende teenusetingimustega. Selle veebisaidi kasutamine ja tellimuste esitamisel kastil “Nõustun” klõpsamine tähendab teie nõustumist nende kasutustingimustega. Kui te ei nõustu nende kasutustingimustega, siis ärge kasutage seda veebisaiti.

Kõikidele praegusele poodile lisatud funktsioonidele või tööriistadele kehtivad ka teenusetingimused. Sellel lehel saate teenusetingimuste uusima versiooni igal ajal üle vaadata. Me jätame endale õiguse värskendada, muuta või asendada käesolevaid teenusetingimusi, postitades oma veebisaidile värskendusi ja / või muudatusi. Teie kohustus on seda lehte regulaarselt muudatuste suhtes kontrollida. Teie jätkuv kasutamine või juurdepääs veebisaidile pärast muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

1. jagu – Veebipoe tingimused

Nende teenusetingimustega nõustudes kinnitate, et olete oma elukohariigis või provintsis vähemalt täisealine. Peate olema vähemalt 18-aastane.

Te ei tohi meie tooteid kasutada ebaseaduslikul või volitamata eesmärgil ega tohi Teenuse kasutamisel rikkuda oma jurisdiktsiooni seadusi.

Te ei tohi edastada usse, viirusi ega hävitavat koodi.

Mis tahes tingimuste rikkumine või rikkumine põhjustab teie teenuste viivitamatu lõpetamise.

2. jagu – Üldtingimused

Jätame endale õiguse keelduda teenuse saamisest kellelegi mis tahes põhjusel ja igal ajal.

Nõustute mitte reprodutseerima, paljundama, kopeerima, müüma, edasi müüma ega kasutama teenuse mis tahes osa, teenuse kasutamist või juurdepääsu teenusele või mis tahes kontaktile veebisaidil, mille kaudu teenust pakutakse, ilma meie selgesõnalise kirjaliku loata .

Selles lepingus kasutatud pealkirjad on lisatud ainult mugavuse huvides ega piira ega muul moel mõjuta neid tingimusi.

3. jagu – Teabe täpsus, täielikkus ja õigeaegsus

Me ei vastuta, kui sellel saidil kättesaadavaks tehtud teave ei ole täpne, täielik ega ajakohane. Selle saidi materjal on esitatud ainult üldiseks teabeks ja seda ei tohiks tugineda ega kasutada ainsa alusena otsuste tegemisel ilma esmaste, täpsemate, täielikumate või õigeaegsemate teabeallikatega konsulteerimata. Mis tahes tuginemine selle saidi materjalidele on teie enda vastutusel.

See sait võib sisaldada teatud ajaloolist teavet. Ajalooline teave pole tingimata ajakohane ja see on esitatud ainult teie jaoks. Me jätame endale õiguse selle saidi sisu igal ajal muuta, kuid meil ei ole kohustust oma saidil olevat teavet värskendada. Nõustute, et teie kohustus on jälgida meie saidi muudatusi.

4. jagu – Teenuse ja hindade muudatused

Meie toodete hindu võidakse ette teatamata muuta.

Jätame endale õiguse teenust (või selle mis tahes osa või sisu) igal ajal ette teatamata muuta või katkestada.

Me ei vastuta teie ega kolmandate isikute ees Teenuse mis tahes muudatuste, hinna muutmise, peatamise ega lõpetamise eest.

5. jagu – Tooted või teenused

Teatud tooted või teenused võivad olla veebisaidi kaudu saadaval ainult veebis. Nende toodete või teenuste kogused võivad olla piiratud.

Oleme teinud kõik endast oleneva, et võimalikult täpselt kuvada poes ilmuvate toodete värve ja pilte. Me ei saa garanteerida, et teie arvutimonitori mis tahes värvi ekraan on täpne.

Me jätame endale õiguse piirata oma toodete või teenuste müüki ühelegi inimesele, geograafilisele piirkonnale või jurisdiktsioonile, kuid pole kohustatud seda tegema. Võime seda õigust kasutada igal üksikjuhul eraldi. Me jätame endale õiguse piirata pakutavate toodete või teenuste koguseid. Kõiki toodete kirjeldusi või toodete hinnakujundust võidakse meie äranägemisel igal ajal ilma ette teatamata muuta. Me jätame endale õiguse mis tahes toode igal ajal katkestada. Mis tahes sellel saidil pakutava toote või teenuse pakkumine on tühine, kui see on keelatud.

Me ei garanteeri, et teie ostetud või hangitud toodete, teenuste, teabe või muu materjali kvaliteet vastab teie ootustele või et teenuses esinevad vead parandatakse.

6. jagu – Arvelduse ja kontoteabe täpsus

Jätame endale õiguse keelduda mis tahes tellimusest, mille te meie juures teete. Võime omal äranägemisel piirata või tühistada ostetud koguseid inimese, majapidamise või tellimuse kohta. Need piirangud võivad hõlmata tellimusi, mis on tehtud ühelt või samalt kliendikontolt, sama krediitkaardilt ja / või tellimusi, mis kasutavad sama arveldus- ja / või saatmisaadressi. Juhul, kui muudame tellimust või tühistame selle, võime proovida teid sellest teavitada, võttes ühendust tellimuse tegemise ajal antud e-posti ja / või arveldusaadressi / telefoninumbriga. Jätame endale õiguse piirata või keelata tellimusi, mille meie ainupädevuse järgi näivad olevat teinud edasimüüjad, edasimüüjad või edasimüüjad.

Nõustute esitama kõigi meie kaupluses tehtud ostude kohta jooksva, täieliku ja täpse ostu- ja kontoteabe. Nõustute oma kontot ja muud teavet, sealhulgas e-posti aadressi jne, viivitamatult värskendama, et saaksime teie tehingud lõpule viia ja teiega vastavalt vajadusele ühendust võtta.

7. jagu – Valikulised tööriistad

Võime pakkuda teile juurdepääsu kolmandate osapoolte tööriistadele, mille üle me ei jälgi ega kontrolli ega sisenda.

Te tunnistate ja nõustute, et pakume juurdepääsu sellistele tööriistadele, nagu need on, ja „olemasolevatele”, ilma igasuguste garantiide, kinnituste ja tingimusteta ning ilma igasuguse heakskiiduta. Meil ei ole mingit vastutust, mis tuleneb teie kolmandate osapoolte valikuliste tööriistade kasutamisest või on sellega seotud.

Saidi kaudu pakutavate valikuliste tööriistade kasutamine on täielikult teie enda vastutusel ja äranägemisel ning peaksite tagama, et olete tuttav ja heaks kiitnud tingimused, mille alusel tööriistad pakuvad asjakohased kolmanda osapoole pakkujad.

Samuti võime tulevikus veebisaidi kaudu pakkuda uusi teenuseid ja / või funktsioone (sealhulgas uute tööriistade ja ressursside väljaandmist). Selliste uute funktsioonide ja / või teenuste suhtes kehtivad ka käesolevad teenusetingimused.

8. jagu – Kolmandate osapoolte lingid

Teatav meie teenuse kaudu saadaval olev sisu, tooted ja teenused võivad sisaldada kolmandate osapoolte materjale.

Sellel saidil olevad kolmanda osapoole lingid võivad suunata teid kolmandate osapoolte veebisaitidele, mis pole meiega seotud. Me ei vastuta sisu ega täpsuse uurimise ega hindamise eest ning me ei garanteeri ega vastuta kolmandate osapoolte materjalide või veebisaitide ega muude kolmandate isikute materjalide, toodete ega teenuste eest.

Me ei vastuta kahjude ega kahjude eest, mis on seotud kaupade, teenuste, ressursside, sisu ostmise või kasutamisega või mis tahes muude tehingutega, mis on seotud mis tahes kolmandate osapoolte veebisaitidega. Enne mis tahes tehingu tegemist lugege hoolikalt läbi kolmanda osapoole eeskirjad ja tavad ning veenduge, et neist aru saaksite. Kolmanda osapoole toodetega seotud kaebused, pretensioonid, mured või küsimused peaksid olema suunatud kolmandale osapoolele.

9. jagu – Kasutajate kommentaarid, tagasiside ja muud esildised

Kui saadate meie soovil teatud konkreetseid esildisi (näiteks võistlustöid) või ilma meie taotluseta, siis loomingulisi ideid, ettepanekuid, ettepanekuid, plaane või muid materjale, kas veebi, e-posti, posti või muid materjale (üheskoos “kommentaarid”) nõustute, et võime igal ajal ilma piiranguteta redigeerida, kopeerida, avaldada, levitada, tõlkida ja muul viisil mis tahes meediumis kasutada kõiki meile edastatud kommentaare. Me ei ole ega pea olema kohustatud (1) konfidentsiaalselt kommentaare säilitama; 2) maksta kommentaaride eest hüvitist; või (3) kommentaaridele vastamiseks.

Me võime, kuid ei pea seda kohustust jälgima, muutma ega eemaldama sisu, mis on meie enda äranägemise järgi ebaseaduslik, solvav, ähvardav, laimav, laimav, pornograafiline, rõve või muul viisil vastuväidetav või rikub mis tahes osapoole intellektuaalset omandit või käesolevaid teenusetingimusi. .

Nõustute, et teie kommentaarid ei riku ühegi kolmanda osapoole õigusi, sealhulgas autoriõigusi, kaubamärki, privaatsust, isiksust ega muid isiklikke või varalisi õigusi. Nõustute ka sellega, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat ega muul viisil ebaseaduslikku, kuritahtlikku ega rõve materjali ega sisalda arvutiviirust ega muud pahavara, mis võib kuidagi mõjutada Teenuse või sellega seotud veebisaidi toimimist. Te ei tohi kasutada valet e-posti aadressi, teeselda, et olete keegi teine kui ise, ega eksitada meid või kolmandaid isikuid muul viisil kommentaaride päritolu osas. Teie vastutate ainuisikuliselt teie tehtud kommentaaride ja nende õigsuse eest. Me ei võta mingit vastutust ega vastuta teie või mis tahes kolmanda osapoole postitatud kommentaaride eest.

10. jagu – Vead, ebatäpsused ja väljajätmised

Mõnikord võib meie saidil või teenuses olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või väljajätmisi, mis võivad olla seotud tootekirjelduste, hinnakujunduse, kampaaniate, pakkumiste, toote saatmiskulude, transiidi aja ja saadavusega. Jätame endale õiguse vigade, ebatäpsuste või puuduste kõrvaldamiseks ning teabe muutmiseks või värskendamiseks või tellimuste tühistamiseks, kui mis tahes teave teenuses või mis tahes seotud veebisaidil on igal ajal ilma ette teatamata (sealhulgas pärast tellimuse esitamist) ebatäpne. .

Me ei võta kohustust ajakohastada, muuta ega selgitada teenuses või mis tahes seotud veebisaidil sisalduvat teavet, sealhulgas ilma piiranguteta hinnateavet. Teenuses või mis tahes seotud veebisaidil ei ole määratud ühtegi täpsustatud värskendus- või värskendamiskuupäeva, mis peaks näitama, et kogu teenuses või mis tahes seotud veebisaidil olev teave on muudetud või värskendatud.

11. jagu – Keelatud kasutused

Lisaks muudele teenusetingimustes sätestatud keeldudele on teil keelatud kasutada saiti või selle sisu: (a) mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil; (b) nõuda teistelt ebaseaduslike toimingute sooritamist või nendes osalemist; (c) rikkuda mis tahes rahvusvahelisi, föderaal-, provintsi- või osariigi määrusi, reegleid, seadusi või kohalikke määrusi; (d) rikkuda või rikkuda meie intellektuaalomandi õigusi või teiste intellektuaalomandi õigusi; e) ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimata, laimata, halvustada, hirmutada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse, rahvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel; f) esitada vale- või eksitavat teavet; (g) viiruste või mis tahes muud tüüpi pahatahtliku koodi üleslaadimine või edastamine, mida kasutatakse või võidakse kasutada mis tahes viisil, mis mõjutab teenuse või mis tahes seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti funktsionaalsust või toimimist; h) koguda või jälgida teiste isiklikke andmeid; i) rämpsposti, andmepüüki, farmaatsiat, ettekäändeid, ämblikut, indekseerimist või kraapimist; j) mis tahes rõve või ebamoraalne eesmärk; või (k) sekkuda teenuse või sellega seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti turvaelementidesse või neist mööda hiilida. Me jätame endale õiguse lõpetada teie teenuse või sellega seotud veebisaidi kasutamine keelatud kasutamise rikkumise eest.

12. jagu – Kohustustest loobumine, garantiide lahtiütlemine; Vastutuse piiramine

Me ei garanteeri, ei esinda ega garanteeri, et meie teenuse kasutamine on katkematu, õigeaegne, turvaline või tõrgeteta.

Me ei garanteeri, et teenuse kasutamisel võidavad tulemused on täpsed või usaldusväärsed.

Nõustute, et võime aeg-ajalt teenuse määramata ajaks eemaldada või teenuse igal ajal lõpetada, ilma et teid sellest teavitataks.

Nõustute selgesõnaliselt, et teenuse kasutamine või suutmatus seda kasutada on teie ainuisikulisel vastutusel. Teenus ning kõik teile teenuse kaudu tarnitavad tooted ja teenused (välja arvatud meie poolt selgesõnaliselt öeldud) pakutakse teie kasutuseks “nii nagu on” ja “kui võimalik” ilma igasuguse selgesõnalise või kindla avalduseta, garantiideta või tingimusteta. kaudsed garantiid või tingimused, sealhulgas kaubeldavuse, kaubeldava kvaliteedi, kindla eesmärgi jaoks sobivuse, püsivuse, omandiõiguse ja rikkumata jätmise tingimused.

Mitte mingil juhul ei vastuta 4SlimBody igasuguste vigastuste, kaotuste, nõuete ega mis tahes otseste, kaudsete, juhuslike, karistuslike, eriliste või kaudsete kahjude eest, sealhulgas, kuid mitte ainult, saamata jäänud tulu, saamata jäänud sääst, kaotatud säästud, andmete kadumine , asenduskulud või muud sarnased kahjud, sõltumata lepingust, lepingust (sealhulgas hooletusest), rangest vastutusest või muust, mis tuleneb teie teenuse või teenuse abil hangitud toodete kasutamisest või mis tahes muudest nõuetest, mis on seotud mis tahes teenusega viis teenuse või mis tahes toote kasutamiseks, sealhulgas (kuid mitte ainult) mis tahes sisu vead või puudused või mis tahes kaotus või kahjustus, mis on tekkinud teenuse või mis tahes sisu (või toote) kasutamisest ) postitatud, edastatud või muul viisil teenuse kaudu kättesaadavaks tehtud, isegi kui nende võimalusest teavitatakse.

Pakume ainult üldist teavet ravimite ja muude toodete kohta, mis ei hõlma kõiki suundi, võimalikke ravimite integreerimisi ega ettevaatusabinõusid. Saidi teavet ei saa kasutada eneseraviks ja enesediagnostikaks. Ainult konkreetse patsiendi konkreetsed juhised tuleks kokku leppida juhtumi eest vastutava tervishoiunõustaja või arstiga. Loobume selle teabe usaldusväärsusest ja vigadest, mida see võib sisaldada. Me ei vastuta otseste, kaudsete, eriliste ega muude kaudsete kahjude eest, mis tulenevad sellel saidil oleva teabe mis tahes kasutamisest, ja ka eneseravi tagajärgede eest.

13. jagu – Kaotuse oht

Veenduge, et sisestaksite õige saatmisaadressi ja võtaksite oma pakid kätte nende saabumisel.

Kõik olekust 4SlimBody ostetud üksused saadetakse tellimus ja lisatakse teie tellimuse märkmetele jälgimisnumber, kui olek on lõpetatud.

Juhul, kui pakend kaotsi läheb ja olete andnud õige saatmisaadressi, saadame teile samad tooted tasuta, kuid raha ei tagastata.

Juhul kui andsite õige saatmisaadressi ja kui te ei järgi pakki posti teel ning ooteaeg on möödas, saadavad nad selle paki meile tagasi, kui jah, siis me ei saada teile asendust ega raha tagasi. Kui teil on endiselt vaja neid tooteid, peate tegema uue tellimuse ja makse.

Kui esitasite vale saatmisaadressi ja te ei saanud oma pakki, ei saada me teile asendust ega raha tagasi. Kui teil on endiselt vaja neid tooteid, peate muutma õiget saatmisaadressi ja tegema uue tellimuse, makse.

14. jagu – Tagasimakse / tagasisaatmise poliitika

Ohutuse huvides ei saa me lubada oma toodete tagastamist, kui need on meie poest lahkunud.

Tagasimakset pole, tagasipöördumist pole!

15. jagu – Lõpetamine

Enne lepingu lõpetamise kuupäeva tekkinud poolte kohustused ja kohustused jäävad käesoleva lepingu lõpetamise ajaks kehtima ka kõigil eesmärkidel.

Need teenusetingimused kehtivad seni, kuni teie või meie need lõpetame. Võite teenusetingimused igal ajal lõpetada, teatades meile, et te ei soovi enam meie teenuseid kasutada, või kui lõpetate meie saidi kasutamise.

Kui te oma ainuisikuliselt ebaõnnestute või kahtlustame, et olete rikkunud, järgite mõnda käesolevate teenusetingimuste tingimust või sätet, võime ka selle lepingu igal ajal ette teatamata lõpetada ja vastutate kõigi võlgnetavate summade eest kuni lõpetamise kuupäevani (kaasa arvatud); ja / või vastavalt sellele võib keelata juurdepääsu meie teenustele (või nende mis tahes osale).

16. jagu – Terve kokkulepe

Kui me ei kasuta ega rakenda ühtegi käesolevate teenusetingimuste õigust ega sätet, ei tähenda loobumist sellisest õigusest või sättest.

Need teenusetingimused ja kõik meie sellel saidil või teenusega seotud postitused või toimimisreeglid moodustavad kogu teie ja meie vahel sõlmitud lepingu ja mõistmise ning reguleerivad teie teenuse kasutamist, asendades kõik varasemad või samaaegsed lepingud, suhtlused ja ettepanekud kas suuliselt või kirjalikult teie ja meie vahel (sealhulgas (kuid mitte ainult) teenusetingimuste varasemad versioonid)

17. jagu – Teenusetingimuste muudatused

Sellel lehel saate teenusetingimuste uusima versiooni igal ajal üle vaadata.

Jätame endale õiguse oma äranägemise järgi värskendada, muuta või asendada käesolevate teenusetingimuste mis tahes osa, postitades oma veebisaidile värskendusi ja muudatusi. Teie kohustus on regulaarselt kontrollida meie veebisaiti muudatuste suhtes. Teie jätkuv kasutamine või juurdepääs meie veebisaidile või teenusele pärast nende teenusetingimuste mis tahes muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

Tasuta saatmine

Multiple options

100% Privaatne

Diskreetne pakend

100% Turvaline kassas

128-bitise SSL-turbega

100% Turvaline makse

Bitcoin / SEPA / PayPal

You cannot copy content of this page